ATRIBUŢIILE

DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢA PERSOANELOR

 

Extras din O.G.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de evidenţa persoanelor, cu completările şi modificările ulterioare:

 

ART. 7

    (1) Serviciile publice comunitare judeţene respectiv al municipiului Bucureşti îndeplinesc următoarele atribuţii principale:

  a) actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;

  a^1) furnizeaza, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;

  a^2) utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;

  b) coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;

  c) coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;

  d) asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;

  d^1) aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de Inspectorat;

  f) gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;

  g) ţin evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite.

 

Acasă